Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

∆ιώξτε τα µικρόβια από το σπίτι σας!!clean-woman-386
Κάποια µικρόβια «επισκέπτονται» το σπίτι µας συχνότερα από κάποια άλλα. Η στοχευµένη υγιεινή όµως µπορεί να µας προστατέψει αποτελεσµατικά.
Γνωρίστε τον «εχθρό»…
Τα κυριότερα είδη µικροβίων που εντοπίζονται στο σπίτι µας είναι:
• Τα εντεροβακτηριακά (νερό της τουαλέτας, κουβάδες, σωληνώσεις σχήµατος U, νεροχύτες, σφουγγάρια κ.λπ.).
• Οι ψευδοµονάδες (πατώµατα µπάνιου και κουζίνας).
• Τα Staphylococcus Αureus (περιοχές και αντικείµενα που έρχονται σε επαφή µε τα χέρια).
…και νικήστε τον
• Πρώτα σκουπίστε και µετά ξεσκονίστε.
• Επιλέξτε απορροφητικά πανιά ή χαρτί αντί για σφουγγάρια και µην χρησιµοποιείτε τα ίδια για όλες τις επιφάνειες.
• Χρησιµοποιείτε χλιαρό ή κρύο νερό.
• Μην αναµειγνύετε απολυµαντικά µε καθαριστικά.
• Μην κρατάτε το νερό που σφουγγαρίζετε για την επόµενη µέρα.
• Καθαρίζετε όλες τις επιφάνειες µε απορρυπαντικό τουλάχιστον 2 φορές την εβδοµάδα και µε απολυµαντικό 1 φορά.
• Αφήστε τις επιφάνειες να στεγνώσουν πριν τις χρησιµοποιήσετε.
Τα τρόφιµα πηγή µολύνσεων
Τα µικρόβια που εµφανίζονται συνήθως στα τρόφιµα είναι οι Cambylobacter Jejuni, Salmonella spp και E coli.

Για να προφυλαχτείτε:
• Πλένετε καλά τα χέρια σας ή χρησιµοποιείτε γάντια µιας χρήσης πριν ακουµπήσετε οποιοδήποτε ωµό ή µαγειρεµένο τρόφιµο.
• Απολυµαίνετε κάθε φορά τις επιφάνειες στις οποίες τοποθετείτε τα ωµά τρόφιµα.
• Μην τοποθετείτε µαζί ωµά λαχανικά και ωµά κρέατα.
• ∆ιατηρήστε τα τρόφιµα στη θερµοκρασία φύλαξης που αναγράφουν.
• Προσέξτε τις ηµεροµηνίες λήξης των τροφίµων.
• Μην φυλάτε ποτέ τρόφιµα στο ίδιο ντουλάπι µε απορρυπαντικά ή καλλυντικά.
• Μην αφήνετε τα τρόφιµα σε σηµεία που εκτίθενται σε ήλιο ή υγρασία.
• Καθαρίζετε και αερίζετε τακτικά τα ντουλάπια και το ψυγείο.
Προσοχή στα ζώα
Τα µικρόβια που κρύβονται στα ζώα και µπορεί να απειλούν την υγεία µας είναι:
• Κρυπτόκοκκος (πτηνά).
• Τοξόπλασµα (γάτες).
• Εχινόκοκκος (σκύλοι).
• Salmonella (ερπετά).
Αν έχετε κατοικίδια, είναι απαραίτητο να συµβουλευτείτε τον κτηνίατρο για τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας που πρέπει να τηρείτε.
Συνήθως οι τροφιµογενείς λοιµώξεις οφείλονται στην έκθεση των τροφίµων σε ακατάλληλες θερµοκρασίες κατά τη φύλαξη ή το µαγείρεµα, καθώς και στην επαφή τους µε µολυσµένες επιφάνειες ή µε τα χέρια µας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου